• کمترین نرخ : 1,848
    بیشترین نرخ : 1,950
    آخرین نرخ : 1,866
    حجم معاملات : 75,891,447
    تعداد معاملات : 2,595

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم