• کمترین نرخ : 1,767
    بیشترین نرخ : 1,912
    آخرین نرخ : 1,770
    حجم معاملات : 49,282,066
    تعداد معاملات : 2,674

طراحی و توسعه توسط شرکت پرشین سیستم